آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ کوهستان مه‌آلود. نامی که به ورودی گذرگاه بین کوهستان مه‌آلود از دشت و بیابان اریادور تا آنسوی رووانیون، درۀ ناندوهیریون، داده شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...