آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ کوهستان مه‌آلود. نامی که به ورودی گذرگاه بین کوهستان مه‌آلود از دشت و بیابان اریادور تا آنسوی رووانیون، درۀ ناندوهیریون، داده شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...