آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Redhorn Gate

آرشیو برچسب: Redhorn Gate

دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ کوهستان مه‌آلود. نامی که به ورودی گذرگاه بین کوهستان مه‌آلود از دشت و بیابان اریادور تا آنسوی رووانیون، درۀ ناندوهیریون، داده شده بود.

ادامه مطلب »