آخرین مقالات فرهنگنامه

Y

یِو (درختان همیشه سبز)

درختان همیشه سبزی که رشدی آهسته دارند و به مدت هزاران سال زندگی می‌کنند. حداقل آنها را می‌شد در بلریاند و دیگر بخش‌های شمالی سرزمین میانه یافت. یو(Yew) در دوران قدیم به دلیل جنس سختی و قابل انعطافی که داشت برای کمان و کمان سازی استفاده می‌شد. مردمان دره آندوین با خود کمانهایی که از یو ساخته شده بود حمل ...

ادامه مطلب »

یستاره (اولین روز از سال)

یستاره نامی بود که در تقویم الف‌ها یا سایر تقویم‌های مشتق شده از آن به «روز اول» سال اطلاق می‌شد. تاریخ دقیق یستاره از تقویمی به تقویم دیگر فرق داشت. در تقویم ریوندل این روز مقارن است با ۲۸ مارس. در حالیکه در تقویم‌های نومه‌نوریان و نوادگانشان، این روز مقارن است با ۲۲ دسامبر.

ادامه مطلب »

زردپوست (سالنمای تاک برو)

یکی از معدود اسناد تاریخی که در شایر نگهداری می‌شد، زردپوست بود. این کتاب قدمت قابل توجهی داشت. گفته شده است که مطالب داخل آن به تاریخی حدود ۹۰۰ سال پیش از نبرد حلقه بر می‌گردد. شاید بتوان گفت که اولین مدخل‌های آن به سال ۲۱۰۰ دوران سوم (یا پانصد سال پس از تأسیس شایر) باز می‌گردد. این کتاب شامل ...

ادامه مطلب »

زرد سیما (نامی که گولوم به خورشید داد)

برای قرون متمادی، گولوم همراه با حلقه‌ی عزیزش در تاریکی‌های زیر کوهستان مه آلود زندگی می‌کرد. زمانیکه حلقه به دست بیلبو بگینز افتاد، سرانجام تصمیم گرفت که برای یافتن آن از محل خود خارج شود، اما پس از آن همه سال‌های بدون نور، به سختی می‌توانست در مقابل نور خورشید ایستادگی کند. او از ماه نیز تنفر داشت و به ...

ادامه مطلب »