U

اورولوکی (اژدهایان آتشین)

گلائرونگ، اولین اورولوکی. اژدهایان آتشین، آن‌هایی بودند که نفس آتشین داشتند. گلائرونگ، پدر اژدهایان اولین آن‌ها بود. اولین بار اواسط دوره‌ی اول دیده شد ولی قطعاً از سقوط اربابش، مورگوت جان به در برد. ظاهراً آنکالاگون نیز به همین نسل (۱) تعلق داشت و اسماگ، اژدهای آتشین‌دم بزرگی که به اره‌بور حمله کرد آخرین اورولوکی بزرگ بود. ظاهراً انواع پست‌تر دیگر از پایان دوره‌ی‌ سوم و پس از آن (۲) جان به در بردند. مشکلات شکل مفرد «مورگوت، سپاه عظیمی را که از مدت‌ها پیش آماده کرده بود بر سر مردم ناروگ نازل کرد و گلائرونگ اورولوکی از آنفائگلیت گذشت…» کوئنتا سیلماریلیون، ۲۱ حدیث تورین تورامبار توصیف گلائرونگ حاوی نکته‌ی غریب و ظریفی است: اورولوکی، اسم جمع است نه مفرد و این‌جا مناسب به نظر نمی‌آید (انگار جمله بگوید: گلائرونگ اژدهایان). دست‌نوشته‌ی اصلی این بخش چنین است: «مدتی بعد، همان سال، مورگوت که قدرتش را انباشته و طرحش را کامل کرده بود بالاخره حمله‌ای را بر نارگوت‌روند ترتیب داد. گلائرونگ اورولوکی از آنفائگلیت گذشت…» تفسیر تا ۲۷۷ آب‌راهه‌های خاکستری در جنگ گوهر (تاریخ سرزمین میانه، جلد چهاردهم) (تأکید از ماست) در این‌جا، جی.آر.آر. تالکین از شکل مفرد اورولوکی استفاده می‌کند که ظاهراً بهتر در جمله جا می‌افتد. دلایل چنین تغییری در پس پرده پوشیده است. احتمالاً، نسخه‌ی چاپی سیلماریلیون دچار اشتباه است و باید آن را چنین نوشت «گلائورنگ‌های اورولوکی». ولی به همین اندازه احتمال دارد که کریستوفر تالکین دلایل خوبی برای تغییر جمله داشته باشد. شاید به منبعی دسترسی دارد که ما از آن بی‌خبریم یا شاید صرفاً می‌خواست از گیج کردن خواننده پرهیز کند. (زیرا شکل جمع آن پیش از آن هم در سیلماریلیون آمده.)

نکته‌ها:

۱-برخی منابع ترجیح می‌دهند اژدهایان پرنده‌ای چون آنکالاگون را از شمار اورولوکی بیرون بدانند. خود تالکین به هیچ وجه جزئیات قابل اتکایی در این مورد به دست نمی‌دهد. هیچ پایه‌ی محکمی برای طبقه‌بندی وجود ندارد. استفاده از کلمه‌ی الفی لوکی «مار» ممکن است به معنای مخلوقی بدون قابلیت پرواز باشد ولی کلمه‌ی انگلیسی اژدها (dragon با خاستگاه یونانی drakon) دقیقاً همین بار معنایی را دارد. از این رو، «dragon»، «drake»، «serpent» و نیز کلمه‌ی مرتبط «worm» به ترتیب به معنی اژدها، اردک‌ نر، مار و کرم می‌تواند هنگام اشاره به این موجودات به جای یکدیگر به کار رود و هیچ از ظاهرشان نگوید.

۲-در کتاب یاران حلقه، بخش اول، فصل دوم، سایه‌ی گذشته، گندالف به فرودو می‌گوید که از زمان درگذشت اسماگ، «…هیچ اژدهایی بر زمین نمانده که آتش قدیمی‌اش به قدر کافی گرم باشد…» پس حداقل چند اژدها از این دست باید در آن زمان روی زمین مانده باشند.

اوروک‌ها (سربازان اورک اواخر دوره‌ی سوم)

عنوانی برای سربازان بزرگی که نام کاملشان اوروک‌های بود.

نکته:

در ضمیمه‌ی چهار ارباب حلقه‌ها، در بخشی که تاریخ کارگزاران آمده، گزارشی از اولین زمان دیده شدن اوروک‌ها دیده می‌شود. «در آخرین سال‌های دنه‌تور یکم، نژاد اوروک‌ها، اورک‌های سیاهی که قدرت فروانی داشتند، اولین بار از موردور بیرون آمدند و در سال ۲۴۷۵ به ایتیلین تاختند و ازگیلیات را اشغال کردند.» ظاهراً متن مذکور اشاره می‌کند که اوروک‌ها در اصل اندکی پیش از شکست بزرگ گوندور در ۲۴۷۵ سوم ظاهر شدند.

اوروک‌های (سربازان بزرگ اورک در اواخر دوره‌ی سوم)

سربازان بزرگ اورک که اولین بار، اواخر دوره‌ی سوم دیده شدند. آن‌ها بزرگ‌تر و قوی‌تر از اسلاف خود بودند و می‌توانستند نور خورشید را تحمل کنند.

اورئویی (هشتمین ماه سال)

نام سینداری ماه هشتم سال که در تقویم‌های دونه‌داین مورد استفاده قرار می‌گرفت و برابر اوریمه در کوئنیایی یا نزدیک به ماه اوت امروزی بود. نام این ماه، از ریشه‌ی الفی «اور-» به معنی «گرما» آمده و اشاره به روزهای گرم و بلند آن ماه دارد.

اورتل (همراه باراهیر در لادروس)

یکی از مردان خانگی باراهیر که در لادروس، هنگامی که مورگوت بر دورتونیون غلبه کرد همراه وی ماند. تا زمانی که تنها دوازده همراه برای باراهیر باقی مانده بود زنده ماند ولی همراه دیگر کشته شد. برن، به دنبال اردوگاه آنان به تارن آئلیون رفت ولی گورلیم ناخرسند به وی خیانت کرد. معنای نام او محل تردید است ولی به نظر می‌رسد به معنی «سقف» یا «سایبان» باشد. وجه تسمیه‌ی وی نیز نامشخص است ولی شاید نامش اشاره‌ای به این مسأله داشته باشد که قد او از قد مردان بلند معمول نیز بلند بود. نکته: {آن‌چه ذکر شده} سال‌های زندگی یاغی‌گری باراهیر است. زمانی که می‌دانستند اورتل همراه اوست. هیچ اثری از سن او، هنگامی که به باراهیر پیوست در دست نیست ولی به احتمال زیاد، حداقل مردی جوان بوده پس نباید پس از ۴۳۵، یکم به دنیا آمده باشد.