خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوروک‌های (سربازان بزرگ اورک در اواخر دوره‌ی سوم)

اوروک‌های (سربازان بزرگ اورک در اواخر دوره‌ی سوم)

سربازان بزرگ اورک که اولین بار، اواخر دوره‌ی سوم دیده شدند. آن‌ها بزرگ‌تر و قوی‌تر از اسلاف خود بودند و می‌توانستند نور خورشید را تحمل کنند.

درباره اله سار