آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اورتل (همراه باراهیر در لادروس)

اورتل (همراه باراهیر در لادروس)

یکی از مردان خانگی باراهیر که در لادروس، هنگامی که مورگوت بر دورتونیون غلبه کرد همراه وی ماند. تا زمانی که تنها دوازده همراه برای باراهیر باقی مانده بود زنده ماند ولی همراه دیگر کشته شد. برن، به دنبال اردوگاه آنان به تارن آئلیون رفت ولی گورلیم ناخرسند به وی خیانت کرد. معنای نام او محل تردید است ولی به نظر می‌رسد به معنی «سقف» یا «سایبان» باشد. وجه تسمیه‌ی وی نیز نامشخص است ولی شاید نامش اشاره‌ای به این مسأله داشته باشد که قد او از قد مردان بلند معمول نیز بلند بود. نکته: {آن‌چه ذکر شده} سال‌های زندگی یاغی‌گری باراهیر است. زمانی که می‌دانستند اورتل همراه اوست. هیچ اثری از سن او، هنگامی که به باراهیر پیوست در دست نیست ولی به احتمال زیاد، حداقل مردی جوان بوده پس نباید پس از ۴۳۵، یکم به دنیا آمده باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...