آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Urthel

آرشیو برچسب: Urthel

اورتل (همراه باراهیر در لادروس)

یکی از مردان خانگی باراهیر که در لادروس، هنگامی که مورگوت بر دورتونیون غلبه کرد همراه وی ماند. تا زمانی که تنها دوازده همراه برای باراهیر باقی مانده بود زنده ماند ولی همراه دیگر کشته شد. برن، به دنبال اردوگاه آنان به تارن آئلیون رفت ولی گورلیم ناخرسند به وی خیانت کرد. معنای نام او محل تردید است ولی به ...

ادامه مطلب »