آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اورئویی (هشتمین ماه سال)

اورئویی (هشتمین ماه سال)

نام سینداری ماه هشتم سال که در تقویم‌های دونه‌داین مورد استفاده قرار می‌گرفت و برابر اوریمه در کوئنیایی یا نزدیک به ماه اوت امروزی بود. نام این ماه، از ریشه‌ی الفی «اور-» به معنی «گرما» آمده و اشاره به روزهای گرم و بلند آن ماه دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...