آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوروک‌ها (سربازان اورک اواخر دوره‌ی سوم)

اوروک‌ها (سربازان اورک اواخر دوره‌ی سوم)

عنوانی برای سربازان بزرگی که نام کاملشان اوروک‌های بود.

نکته:

در ضمیمه‌ی چهار ارباب حلقه‌ها، در بخشی که تاریخ کارگزاران آمده، گزارشی از اولین زمان دیده شدن اوروک‌ها دیده می‌شود. «در آخرین سال‌های دنه‌تور یکم، نژاد اوروک‌ها، اورک‌های سیاهی که قدرت فروانی داشتند، اولین بار از موردور بیرون آمدند و در سال ۲۴۷۵ به ایتیلین تاختند و ازگیلیات را اشغال کردند.» ظاهراً متن مذکور اشاره می‌کند که اوروک‌ها در اصل اندکی پیش از شکست بزرگ گوندور در ۲۴۷۵ سوم ظاهر شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...