M

مادوک برندی باک گردن فراز (جانشین گورمادوک «گود کن»)

بزرگترین پسر گورمادوک “گود کن”، مادوک صاحب عنوان ارباب باکلند بود. از مادوک چیز کمی میدانیم اما لقب “گردن فراز” نشان دهنده خوی مصمم و با اراده او بوده است. او با هانا گلدورتی ازدواج کرد و پسرش مارمادوک برندی باک جانشین او گشت.

بگینز دیوانه (لقبی برای بیلبو بگینز)

بعد از ماجراجویی به همراه ساحران، دورفها و الفها- به اژدهای وحشی اشاره ای نمی کنیم- بیلبو بگینز به همراه سهمش از طلاهای اره بور به شایر بازگشت. چنین زندگی پرماجرایی مورد تایید هابیتهای آرام شایر نبود، و او در نظر دیگر هابیتها به شخصی غیر عادی و غیر منتظره بدل شد. این قضیه به طور کامل در جشن تولد ۱۱۱ سالگی بیلبو اثبات شد، زمانی که او به کمک حلقه جادویی اش ناپدید شد و مایملک خود را برای فرودو بگینز به ارث گذاشت. حتی در آن زمان نیز او به نام “بگینز دیوانه” معروف بود گرچه بعدها زمانی که داستان زندگی او به تدریج جمع آوری شد، بگینز دیوانه به یک شخصیت خارق العاده داستان پریان تبدیل شد.

مابلونگ (سرباز ایتیلین)

یکی از سربازان فارامیر در ایتیلین در آخرین سال دوران سوم، که با فورودو و سم در راه سفر به کیریت اونگول روبرو شد.

آیینه گالادریل (جام جهان نمای گالادریل)

ظرف جادویی و نقره ای گالادریل است که هنگامی از آب روان پر می شود، انعکاس جادویی سطح آن اسرار مکان و زمان های دور را آشکار می سازد.