آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - میناستان (جد شاهان پسین گوندور)

میناستان (جد شاهان پسین گوندور)

دومین پسر شاه میناردیل از گوندور. برادر بزرگتر او جانشین پدرش شد و فقط برای دو سال بر گوندور حکم راند، سپس طاعون بزرگ او و تمام وارثانش را به کام نابودی کشاند. میناستان نیز در این زمان مرده بود – شاید او هم توسط طاعون –، اما او وارثی به نام تاروندور از خود بر جای گذاشت، که نخستین شاه از خط سلطنتی جدید شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...