آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Minastan

آرشیو برچسب: Minastan

میناستان (جد شاهان پسین گوندور)

دومین پسر شاه میناردیل از گوندور. برادر بزرگتر او جانشین پدرش شد و فقط برای دو سال بر گوندور حکم راند، سپس طاعون بزرگ او و تمام وارثانش را به کام نابودی کشاند. میناستان نیز در این زمان مرده بود – شاید او هم توسط طاعون –، اما او وارثی به نام تاروندور از خود بر جای گذاشت، که نخستین ...

ادامه مطلب »