آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - میناس ایتیل (برج ماه ایسیلدور)

میناس ایتیل (برج ماه ایسیلدور)

برج ماه که توسط گوندوری‌ها بر روی مرز موردور ساخته شد تا مراقب آن سرزمین باشد. بعدها توسط نزگول به تسخیر درآمد و نام آن به میناس مورگول تغییر پیدا کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...