آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Minas Ithil

آرشیو برچسب: Minas Ithil

میناس ایتیل (برج ماه ایسیلدور)

برج ماه که توسط گوندوری‌ها بر روی مرز موردور ساخته شد تا مراقب آن سرزمین باشد. بعدها توسط نزگول به تسخیر درآمد و نام آن به میناس مورگول تغییر پیدا کرد.

ادامه مطلب »