C

دماغه فروخل (موطن لوسوت)

دماغه ای پهناور و دور افتاده که از شمال دریای بزرگ تا نزدیکی خلیج یخ زده فروخل کشیده شده است. دماغه در نقشه های همراه ارباب حلقه‌ها نشان داده نشده است و در شمال ناحیه ای که در آنجا نشان داده شده است قرار دارد و طول آن به ۳۰۰ مایل می‌رسد. آنجا موطن اصلی مردم برفی است که به نام لوسوت خوانده می‌شوند و در طول دماغه در پناه آبهای منجمد خلیج یخ زده زندگی می‌کردند.

کاملوست (دست خالی)

عنوانی که به برن، زمانی که از پویشش برای به دست آوردن سیلماریل به تالار تینگول بازگشت، داده شد. او در پویشی که توسط تینگول بِدان فرستاده شد به سیلماریل دست یافت. اما دستی که سیلماریل در آن قرار داشت توسط کارخاروت، گرگ مورگوت، قطع شد.

کاملیا سکویل (یکی از زن عمو های بیلیو بگینز)

زن عموی بیلبو بگینز که ازدواجش با عموی او لونگو بگینز موجب تشکیل خاندان بگینزهای سکویل شد. از طریق پسرش اوتو او مادر شوهر لوبلیا سکویل بگینز است.

کالمیندون (برج نور تول اوینن)

تول اوینن جزیره ای در خلیج رومنا در سواحل شرقی نومه نور بود. این جزیره وقف اوینن شده بود و در اینجا بود که انجمن ماجراجویان اغلب با کشتی خود ائامبار پهلو می‌گرفتند. فرمانده بزرگ انجمن، آلداریون، برج بلندی در جزیره ساخت که فانوس برفراز آن هشداری برای کشتی‌های در خلیج بود. او این برج را کالمیندون نامید که در زبان الفی به معنای برج نور است.