خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارنیل (ستاره سرخی که توسط واردا ساخته شد)

کارنیل (ستاره سرخی که توسط واردا ساخته شد)

ستاره سرخی که توسط واردا پیش از آمدن الف‌ها ساخته شد.

درباره 3DMahdi