خانه - آرشیو نویسنده: الوه (برگه 2)

آرشیو نویسنده: الوه

کلاغ‌‌ها

پرندگان سیاه مردارخواری که در داستان‌‌های تالکین به نیروی‌‌های تاریکی نسبت داده شده‌‌اند. گونۀ بزرگی از آنها که به کره‌‌باین مشهور بودند، هراسناک‌‌ترین نوع آنها در سرزمین‌‌های غربی سرزمین میانه محسوب می‌شدند.

ادامه مطلب »

تاج قلمروی پنهان (نشان سلطنتی تورگون)

تاج تورگون، مؤسس و فرمانروای گوندولین. از جزئیات تاج چیزی گفته نشده، ولی گفته شده است که این تاج همچنان کلاهخود پادشاهی تورگون نیز بوده است. از این رو به نظر می‌رسد تاج در واقع کلاهخود جنگی‌‌ای بوده است مشابه به تاج سلطنتی گوندور. تصویری از تاج، مزین به الماس، در بالای آخرین دروازه از هفت دروازۀ گوندولین در انتهای ...

ادامه مطلب »

تاج گوندور (تاج جواهرنشان پادشاهان گوندور)

تاج بالداری که با جواهرات آراسته شده و پادشاهان گوندور از آن به عنوان تاج استفاده می‌کردند. پس از کشته شدن ائارنور، آخرین پادشاه گوندور، تاج به مدت ۱۰۰۰ سال در خانۀ مردگان گذاشته شد، تا زمانی که در پایان دورۀ سوم، وارث برحق گوندور پای به صحنه گذاشت.

ادامه مطلب »

تاج الندیل (تاج سلطنتی گوندور)

تاجی است بلند و آراسته با جواهرات که مثل مدل کلاهخود جنگی نومنوری‌‌ها در دوطرف با بال آراسته شده است. قطعا تاج اصلی گوندور، کلاهخود ساده‌‌ای بوده است که ایسیلدور در جنگ داگورلد آن را بر سر گذاشت – ولی آتاناتار آلکارین، تقریبا ۱۲۰۰ سال پس از مرگ ایسیلدور، آن را با تاجی بسیار مزین جایگزین کرد. هنگامی که ائارنور، ...

ادامه مطلب »