خانه - آرشیو نویسنده: الوه (برگه 10)

آرشیو نویسنده: الوه

الانور ‘نوری’ برندی‌فوت

الانور 'نوری' برندی‌فوت در سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

الانور برندی‌فوت که نامش را به صورت مخفف نوری صدا می‌زنند، یکی از شخصیت‌هایی است که برای سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت ساخته شده و یکی از هارفوت‌هاست. او بسیار کنجکاو، ثابت قدم و مشتاق ماجراجویی است، همین خصوصیت گاهی اوقات خوب یا بد وی را به یک دردسرساز تبدیل می‌کند. الانور ‘نوری’ برندی‌فوت میان تعهد به خانواده و اشتیاق ...

ادامه مطلب »

ائارین

ائارین در سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

ائارین یکی از شخصیت‌های جدید خلق‌شده برای سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت است. او دختر الندیل و خواهر ایسیلدور و آناریون است. این زن جوان، خوش‌فکر و جاه‌طلب رویای معمار شدن را در ذهن دارد. در آغاز او هنوز خیلی نامطمئن و درباره سازوکارهای جهان ساده لوح است. نقش ائارین (Eärien) توسط اما هوروات ایفا می‌شود.

ادامه مطلب »

فارازون

فارازون در سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

از فارازون در تاریخ سرزمین میانه، به عنوان آخرین شاه نومه‌نور یاد می‌شود که این عنوانی بدشگون است. هر چند که در آغاز سریال حلقه‌های قدرت، فارازون یک دریانورد بزرگ و سلحشور است که تازه به خانه برگشته تا جایگاه جدیدی را به عنوان مشاورِ ملکۀ نایب‌السلطنۀ نومه‌نور دریافت کند. در آغاز سریال ما مردی را می‌بینیم که دوران دریانوری ...

ادامه مطلب »

تئو

تئو در سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

تئو، پسر نوجوان و سرکش بران‌وین است، از نسل مردمانی که در سرزمین‌های جنوبی تحت نظر الف‌ها ساکنند، چرا که اجدادشان آن دسته آدمیان در خدمت مورگوت بوده‌اند. در تصاویر و سکانس‌های منتشره از سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت ما او را با شمشیر سیاه شکسته‌ای مرور و جادویی می‌بینیم که در دستان او به شکلی سوزان تبدیل به شمشیری ...

ادامه مطلب »

هالبرند

هالبرند در سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت

هالبرند یکی دیگر از شخصیت‌های ساخته‌شده برای سریال ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت است. در آغاز داستان او در حال گریز و دور شدن از گذشتۀ نامشخص خویش است، گذشته‌ای که تاثیرش چنان بوده که او میلی به افشای آن ندارد. او که نقشی مهم در کنار گالادریل ایفا خواهد کرد ابتدا از سوی جبر و نیاز دو طرفه به زنده ...

ادامه مطلب »