خانه - آرشیو نویسنده: الوه (برگه 4)

آرشیو نویسنده: الوه

شورای الروند (شورای جنگ خردمندان)

شورا در ۲۵ اکتبر سال ۳۰۱۸ دوران سوم در ریوندل برگزار شد. جایی که دربارۀ پیشینۀ حلقه و سرنوشت آن بحث و گفتگو شد. نمایندگانی از تمامی مردمان آزاد سرزمین میانه در آن شورا حضور داشتند. پس از بحثی طولانی، چهار پیشنهاد اساسی ارائه گردید. ارستور، مشاور ارشد الروند، پیشنهاد داد تا حلقه را به غرب بازگردانده و آن را ...

ادامه مطلب »

خانواده‌ی کاتن (نوادگان کوتار)

کوتار، مؤسس خاندان کاتن، ۲۰۰ سال قبل از جنگ حلقه متولد شد. نوۀ او هولمن بود که برای اولین بار نام کاتن را به خود گرفت. هولمن که به «هوم دراز» معروف بود، اولین فرد از خاندان کاتن بود که با روستای بای‌‌‌واتر ارتباط داشت که در نتیجه سکونتگاه خانواده را از آن زمان به بعد در آنجا قرار داد. ...

ادامه مطلب »

کورون اویولایره (تپۀ تابستان بی‌‌‌پایان)

نامی از برای تپۀ سبز که در مقابل دروازه‌‌‌های غربی والمار، شهر والار در آمان، قرار داشت. بر روی این تپه بود که دو درخت والینور یعنی تلپریون و لائوره‌لین روییدند و نور درخشان طلایی و نقره‌‌‌ای رنگ خود را در سرتاسر سرزمین والار گستراندند. گرچه نور درختان به نوبت کم و زیاد می‌شد ولی با این وجود والینور هیچگاه ...

ادامه مطلب »

غله

نامی عمومی برای محصولات غله‌‌‌ای مختلف، به خصوص گندم و جو. در افسانه‌‌‌های سرزمین میانه، در طول دوران دوم؛ غله از غرب و توسط نومه‌نوری‌‌‌ها وارد می‌شد.

ادامه مطلب »

کورمالن (سرزمین طلایی ایتیلین)

منطقۀ در ایتیلین شمالی که در ساحل شرقی آندوین، روبروی جزیرۀ کایر آندروس قرار داشت. این جزیره به خاطر درختان کولومالدا که در آنجا رشد می‌‌‌کردند مشهور بود و نام خود را نیز از آنها گرفته بود (نامی که به معنای حلقۀ طلایی است). در سرزمین کورمالن، نزدیک سواحل رودخانۀ بزرگ، مرغزاری قرار داشت که به دشت کورمالن مشهور بود. ...

ادامه مطلب »