خانه - ۱۴۰۰ (برگه 23)

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید ملکور در نهایت راه رهایی از زندانش و شکستن دروازه‌های شب را یافته، خورشید و ماه را نابود کرده و قدرتمندترین خادمانش را برای نبرد نهایی، داگور داگورات، به زندگی باز خواهد گرداند؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس رسومات الف‌های برین، نام پدری مایدروس «نلیافینوه» به معنی فینوه‌ی سوم بود؟ نام مادری وی «مایتامو» به معنی خوش‌ظاهر بود. لقب وی «روساندُل» بود که معنای مسین‌سر که اشاره به رنگ موهای وی که قرمز تیره بود داشت. مایدروس، ساختی به زبان سینداری از لقب و نام مادری وی است.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید ممکن است الف‌ها در دوره‌ی سوم زندگی خود ریش در بیاورند؟ یکی از این الف‌ها گیردان کشتی‌ساز است.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید بلندقدترین و شبیه‌ترین فرزندان ایلوواتار به آینور، «اِلوه» شاه دوریات بوده است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در نسخه‌های اولیه ارباب حلقه‌ها، گلورفیندل یکی از ۹ یار حلقه بوده است؟