آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - ۱۴۰۰

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در هنگام فیلم‌برداری دیالوگ میان آرون و سواران سیاه کنار رودخانه بروآینن، لیو تایلر به اشتباه با شمشیر ران راست خود را زخمی کرده بود؟

ادامه مطلب »

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید جی. آر. آر. تالکین کل رمان «ارباب حلقه‌ها» را به صورت دو انگشتی، آن هم ۲ بار به طور کامل، تایپ کرده بود؟

ادامه مطلب »

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس نامه‌های نوشته شده توسط جی. آر. آر. تالکین، قهرمان اصلی داستان ارباب حلقه‌ها «سام وایز گمجی» است؟

ادامه مطلب »

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در یکی از روزهای تهیه فیلم ارباب حلقه‌ها، برای صبحانه عوامل پشت و جلو دوربین، ۱۴۶۰ تخم‌مرغ تدارک دیده شده بود؟

ادامه مطلب »