خانه - ۱۴۰۰ (برگه 22)

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید برخلاف باور عمومی، دیوار بیرونی میناس تی‌ریت سفید نیست؟ مشکی رنگ است!

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید چشم‌های «آری‌ین» آنچنان درخشان بود که حتی الف‌ها هم نمی‌توانستند به آن نگاه کنند؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید آری‌ین، هدایت‌گر کشتی خورشید، از مینویان آتشی بود که ملکور نتوانسته بود فریب دهد یا به خدمت خویش در آورد؟

به مینویان آتشی که در خدمت ملکور بودند بالروگ گفته می‌شود!

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید تیرهای کمان لگولاس در ۲ واقعه در کتاب تمام می‌شود؟

یک‌بار در هنگام نبرد با یوروک-هی در آمون هن (نبردی که بورومیر کشته شد) و یک‌بار در نبرد گودی هلم (هلمز دیپ).