خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید شخصیت اوبی-وان کنوبی از ابتدا قرار بود گندالفِ مجموعه Star Wars باشد؟

 

در یکی از پیش‌نویس‌های فیلمنامه او دیالوگی با لوک اسکای‌واکر دارد که برگرفته از دیالوگ گندالف و بیل‌بو بگینز در کتاب هابیت است:

– کنوبی نزدیک می‌شود: «روز خوش!»
– لوک پاسخ می‌دهد: «منظورت از روز خوش چیست؟»
– کنوبی پاسخ می‌دهد: «منظورت این است که روز خوشی برای تو است، یا روز خوشی برایم آرزو می‌کنی، گرچه کاملاً مشخص است که روز خوشی ندارم یا منظورت این است روزها به طور کلی خوش هستند؟ همزمان همه آنها.»

درباره الوه