ا

ایزمبولد توک (پنجمین فرزند بابا توک)

پنجمین پسر بابا توک، تاین گرونتیوس، و آدامانتا چاب، در اواخر قرن ۲۹ و اویل قرن ۳۰ دوران سوم زندگی می کرد. او چهار سال بعد از بازگشت بیلبو بگینز به شایر در سال ۲۹۴۶ دوران سوم در گذشت.

ایزمبارد توک (هفتمین فرزند بابا توک)

هفتمین فرزند از دوازده فرزند گرونتیوس، بابا توک. گرچه او از تاین بودن دور بود اما شاخه ای از خاندان توک را بنا نهاد که حداقل تا زمان جنگ حلقه امتداد داشت. بسیاری از نوادگان او در جشن خداحافظی بیلبو حضور داشتند، از جمله نوه اش آدلارد و پنج فرزندش.

ایرمو (نام اصلی لورین والا)

نام اصلی والایی که معمولا به نام لورین، مکانی در والینور که او در آنجا اقامت دارد، شناخته میشود.

ایریس

گل رنگی و مشخصی که فرودو و سم در ایتیلین پیدا کردند. رود و دشت گلادن نام خود را از تنوع این گلها گرفته اند. “شمشیرهای ایریس” که در ارباب حلقه ها آمده اشاره به برگهای نازک و نوک تیز این گلها دارد.

ایریمون (نام اصلی پنجمین شاه نومه نور)

سومین فرزند اما تنها پسر تار-الندیل شاه نومه نور. در جوانی شیفته ستارگان بود و به ارتفاعات شمال فوروستار رفت، جایی که ستارگان بهتر دیده میشدند. در آنجا برجی ساخت تا حرکت آسمان را مشاهده کند. بعد از رسیدن به شاهی برج ستاره را رها کرد و به آرمنه لوس، مهمترین شهر نومه نور، بازگشت و چوگان سلطنتی را با نام تار-منلدور (به معنای “دوستدار آسمان”) دریافت کرد.