آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی

فهرست موضوعی

بورتاند (یکی از سه پسر بور)

ظاهرا او جوانترین پسر بور بود که در اواخر دوران اول به بلریاند آمد. او در نیرنایت آرنویدیاد (نبرد اشک‌های بی شمار) جنگید و به نولدور وفادار بودو قبل از اینکه کشته شود در قتل پسران اولفانگ شرکت نمود.

ادامه مطلب »

بوروندیر (سوار آخرین امید)

یکی از شش سوارکاری که توسط کیریون از گوندور روانه شمال شد تا برای درخواست کمک، به سوی مردان شمالی بشتابد. بوروندیر تنها کسی بود که این سفر را به اتمام رساند و مُهر کارگزاری را به ائورل عرضه کرد.

ادامه مطلب »

بورومیر (یازدهمین کارگزار حکمران گوندور)

بورومیر که با یاران حلقه سفر خود را آغاز کرد، اولین نجیب زادۀ گوندور نبود که این نام بر او نهاده شده است. پانصد سال قبل ازجنگ حلقه نیاکان او یعنی پسر دنه‌تور کارگزار پیش از او چنین نامی را داشته است. بورومیر ارباب حلقه‌ها نیز همانند بورومیر باستانی رزمنده‌ای قوی بود. زمانیکه پدرش بر گوندور حکمرانی می‌کرد، ابتدا نژاد ...

ادامه مطلب »

بورلاد (یکی از سه پسر بور)

ظاهرا پسر ارشد بور می‌باشد. که در اواخر دوران اول به بلریاند آمد. او در نیرنایت آرنویدیاد جنگید و به نولدور وفادار بود و قبل از اینکه کشته شود در قتل پسران اولفانگ شرکت نمود.

ادامه مطلب »