N

نوگرود (دژ باستانی دورف‌ها)

قلمروی جنوبی دورف‌ها، در کوه‌های آبی طی دوران نخست؛ قلمروی دیگر ایشان، بله‌گوست بود.

نکات:

  1. با در نظر گرفتن سالنامه‌ی خاکستری در کتاب یازدهم تاریخ سرزمین میانه، دورف‌ها نخستین بار حدوداً سال ۲۵۰ والایی (نزدیک به ۲۳۹۵ سال خورشیدی) پیش از بازگشت نولدور در کوه‌های آبی پدیدار شدند و کمی بعد، اقامتگاه‌ها و دژهای زیرزمینی بزرگی خود را ساختند.
  2. فایربرد (The Firebeards) و برودبیم (the Broadbeams)، دو دودمان دورفی بودند که در کوه‌های آبی با یکدیگر همکاری و رابطه داشتند (آدمیان و دورف‌ها- جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه). پس علی‌الظاهر، قلمروی نوگرود توسط یکی از آن دو بنا شده  و نشانه‌های کوچکی وجود دارد که قوم فایربرد (ریش‌آتشین‌) ساکنان آن بودند.
  3. نام اصلی نوگرود، Novrod (نورود) بوده است که به معنای سکونت‌گاه‌های گود افتاده و تو رفته است (لذا به هالوبولد ترجمه شد). اما با گذشت سال‌ها، جزء nov- از استفاده‌ی عمومی افتاد و نهایتاً با کلمه naug (به معنای دورف) که رایج‌تر است جایگزین شد.

نویگیت نیبین (نامی برای دورف‌های خُرد)

مردمان دورفی که خصوصاً به خاطر قامت کوتاهشان شناخته می‌شدند. آنان از شرق آواره شدند و در خلنگ‌زارهای میان رودخانه‌ی ناروگ و سیریون و نیز غارهایی که بعدها قلمروی نارگوتروند شد ساکن گشتند. نویگیت نیبین، نامی سینداری و معادل کلمات نیبین- نوگریم و نیبین – نوئگ است اما بیشتر به صورت دورف‌های خُرد ترجمه می‌شود.

نویگیت نیبین (که بر حسب تصادف، تقریباً به صورت «noygooth neebeen» تلفظ می‌شود) از دوران اول جان به در نبردند و آخرین آنان میم بود که به وسیله‌ی هورین تالیون کشته شد.

نوباتل (روستایی در شمال غربی شایر)

 روستای کوچکی که در فاردینگ غربی شایر ولی در فاصله‌ی دوری از شمالِ جاده‌ی  شرق واقع بود.

دسترسی به آن از طریق جاده‌ای که از وی میت عبور می‌کرد ممکن بود. جاده‌ای که با فاصله‌ی بسیار از جنوب شرق آن واقع شده بود. نوباتل، به همراه تنها همسایه‌اش نیدل‌هول در شرق، در ناحیه‌ی کم سکونت شایر واقع بود.

نام نوباتل در انگلیسی قدیمی به معنای «ساختمان جدید» است. همین ساختار انگلیسی قدیمی «botl»، به معنای «ساختمان» در هاردباتل، محل زندگی خانواده‌ی بریس‌گردل ظاهر شده است.

نیوریم (باختری‌ترین بیشه‌ی دوریات)

بیشه‌ی کوچکی که در شمال آیلین- اویال قرار گرفته بود و تنها بخش قلمروی دوریات در غرب رودخانه‌ی سیریون به شمار می‌رفت و درون کمربند ملیان جای گرفته بود.