خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیوریم (باختری‌ترین بیشه‌ی دوریات)

نیوریم (باختری‌ترین بیشه‌ی دوریات)

بیشه‌ی کوچکی که در شمال آیلین- اویال قرار گرفته بود و تنها بخش قلمروی دوریات در غرب رودخانه‌ی سیریون به شمار می‌رفت و درون کمربند ملیان جای گرفته بود.

درباره 3DMahdi