آخرین مقالات فرهنگنامه

G

جایگاه بزرگ توک‌ها (سمیال‌های اجدادی توک‌لند)

مجموعه‌ای از سوراخ‌های هابیتی بزرگ و متصل به هم که در تپه‌ی بالای تاک‌بروت در توک‌لند شایر حفر شده بود. بیشتر به عنوان سمیال‌های بزرگ شناخته می‌شد. این سکونت زیر زمینی توسط ایزنگریم توک دوم در سالی که او بیست و یکمین تاین شایر شد آغاز گشت، و این روش از آن زمان برای اقامت توک‌ها و تاین‌ها باقی ماند. ...

ادامه مطلب »

اورک‌های بزرگ (یوروک-های جنگجو)

«اورک‌های بزرگ…این نژاد از اورک‌ها، قوی‌تر و خطرناک‌تر از بقیه هستند.» ائومر، دو برج، کتاب سوم، فصل دوم، سواران روهان نامی متداول برای اورک‌های سرباز بزرگ موردور و در ادامه هم آیزنگارد. نژاد این اورک‌های بزرگ به پایان دوران دوم باز می‌گردد؛ بعضی از آنان در گروهی که به ایسیلدور حمله کردند حاضر شدند، و مطمئناً شکست آنان در این ...

ادامه مطلب »

آهنگ بزرگ (آهنگ آینور)

ترانه‌ای که آینور در ابتدای زمان تحت اراده ارو ایلوواتار ساختند. این ترانه عمدتاً به نام آهنگ آینور شناخته ‌می‌شود، آهنگ بزرگ با تدبیر ایلوواتار طرح‌ریزی شده بود اما او بعد از آن آینور را تشویق کرد تا موسیقی خودشان را حول محور نغمه او بسازند. این عمل به وسیلۀ ملکور به حد اعلای خود رسید، او که موسیقی را ...

ادامه مطلب »

تپۀ بزرگ (پشتۀ کشتگان)

بعد از کشتار نیرنایت آرنویدیاد، صحرای آنفائگلیت با اجساد مردگان جنگ پر شد. مورگوت اورک‌هایش را فرستاد تا آنان را جمع آورده کرده و مانند یک تپه در میانۀ آن سرزمین نفرت‌انگیز بالا آورند. بعدها سبزه در آن جا رویید و آن مکان را تنها قسمت سبز آنفائگلیت ساخت. الف‌ها آن را هائود-ان-ننگین، «پشتۀ کشتگان » و هائود-ان-نیرنایت، «تپه‌ی اشک‌ها» ...

ادامه مطلب »