C

همراهان حلقه (اعضای گروه یاران)

نه مسافری که از ریوندل قدم در راه پویش نابودی حلقه یگانه در کوه هلاکت گذاشتند. فردو بگینز حامل حلقه بود و هشت همراه او شامل سه هابیت، دو انسان، یک دورف، یک الف و یک جادوگر بود. اسامی آن ها به ترتیب عبارتند از: سموایز گمجی، مریادوک برندی باک و پره گرین توک؛ آراگورن و برومیر؛ گیملی؛ لگولاس و گندالف.

عبارت “همراهان حلقه” به طور خاص در میناس تریت در روزهای پس از جنگ حلقه استفاده می شد. زمانی که همراهان باقی مانده در کنار هم در خانه ای که برای آن ها آماده شده بود زندگی می کردند. در این زمان هشت نفر از همراهان باقی مانده بودند چرا که برومیر توسط تیرهای اورکی در پارت گالن از پای در آمده بود.

زبان مشترک (زبان مشترک سرزمین های غربی)

زبان مشترکی که در بخش های غربی و شمالی سرزمین میانه صحبت می شد. این زبان از زبان نومه نوری(آدونائیک) نشات گرفت اما تغییرات و اضافات بسیاری از زبان های دیگر وارد آن شد تا جایی که به صورت همه گیر استفاده می شد.

زبان مشترک (زبان مشترک وسترون)

زبان وسترون که از زبان آدونائیک که در نومه نور صحبت می شد، مشتق شد و به عنوان زبان مشترک مردمان سرزمین میانه به کار می رفت.

کومب (دهکده ای در سرزمین بری)

یکی از چهار آبادی که با هم سرزمین بری را تشکیل می دهند. کومب در دره عمیقی در شرق تپه بری واقع شده بود. این دهکده جایی در شمال استادل واقع شده بود اما فاصله آن از بری به دوری آرچت که در حاشیه جنگل چت وود قرار داشت نبود. نام این دهکده از کلمه انگلیسی قدیمی cumbگرفته شده که به معنای دره عمیق است.

خلنگ زار سرد (منطقه مرتفعی در شمال ریوندل)

منطقه تپه ماهوری که آرادور پدر بزرگ آراگورن در آنجا به دست ترول های کوهی اسیر و کشته شد. موقعیت جغرافیایی آن نامشخص است( آن چه می توان از آن اطمینان داشت این است که در شمال ریوندل واقع شده است.) اما از شواهد  و قراین این طور بر می آید که این منطقه همان ناحیه اتن مورز است. این برداشت بر اساس توصیفات اتن مورز در کتاب یاران حلقه جلد اول صفحه ۱۲ است که این گونه آورده شده است: “بلندی های ترول ها در شمال ریوندل”. نا محتمل به نظر می رسد که دو خلنگ زار جداگانه محل تجمع ترول ها در این ناحیه باشد.