خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - سرکرده سپاه (عنوانی نظامی در میان گوندوریان)

سرکرده سپاه (عنوانی نظامی در میان گوندوریان)

ژنرال ارشد نیروهای نظامی گوندور. اگرچه این درجه نظامی بوضوح تعریف و تشریح نشده، اما گاه در عنوان کسانی که فرمانده کل ارتش گوندور بوده‌اند دیده شده است. تنها کسی که صریحا با این عنوان نامیده شده است تارانون بود که در دوران سلطنت پدرش سیریوندیل بر گوندور، به این عنوان مشهور بود. وقتی که تارانون به سلطنت رسید برای یادآوری پیروزی‌هایش در سمت سرکرده سپاه، نام «فالاستور، ارباب کرانه‌ها» را برگزید. این نام تلویحا به این اشاره می کرد که سرکرده سپاه، نیروی دریایی و نیروی زمینی گوندور را رهبری می کند. از بررسی محتوای تنها منبع در دسترس، سخت است بگوییم انتصاب پسر پادشاه به عنوان سرکرده سپاه در میان گوندوریان رسم بوده یا نه، اما بنظر می رسد که داشتن عنوان دائمی نظامی برای وارث تخت در گوندور معمول بوده است. بنظر می رسد برومیر پسر دنه‌تور در زمان جنگ حلقه این نقش را بر عهده داشت، اگرچه مشخص نیست که او صراحتا از عنوان سرکرده سپاه استفاده کرده است یا نه.

درباره اله سار