A

آدالگار بولجر (بزرگ خاندان بولجر)

بزرگترین پسر گونداهار بولجر و دینا دیگل، چون بزرگترین پسر از بزرگترین پسر بوده است به نظر می رسد که پس از مرگ پدرش در سال ۲۸۷۵ دوران سوم، آدالگار سردسته ی خانواده ی بولجرها شده است. (اما پیچیدگی رسوم هابیت ها این احتمال را می دهد که مادرش، دینا، این جایگاه را برای چند سال برعهده داشته، و آدالگار پس از او به این مقام رسیده است). بدلیل سر دسته ی خانواده بودن، آدالگار در جایگاه خانوداگی بادجفورد در بریجفیلدز می زیسته است.
آدالگار پدر سه فرزند به نام های: رودیگار، رودیبرت و روبی بود. از میان این فرزندان، روبی با فوسکو بگینز ازدواج کرد و مادربزرگ فرودو بگینز شد. بنابراین آدالگار پدر مادربزرگ فرودو بود (آدالگار چند سال قبل از اینکه فرودو به دنیا بیاید، مرده بود).

آدالگریم توک (پدربزرگ پرگرین توک)

زمان : بین سالهای ۲۸۸۰ از دوران سوم و ۲۹۸۲ از دوران سوم (به حساب تقویم شایر ۱۲۸۰-۱۳۸۲ و ۱۰۲ سال زندگی کرد)
نژاد : هابیت
فرهنگ : هابیت های شایر
خانواده : توک
جایگاه: احتمالا در توک لند می زیسته ، منزلگاه توک ها
معنی: احتمالا از ترکیب دو کلمه نجیب noble و شوم grim ساخته شده باشد.

تنها فرزند هیلدیگریم که خود چهارمین فرزند توک پیر مشهور بود. آدالگریم چهار فرزند داشت که پالادین توک تنها پسرش بود. طی بیشتر سال های عمر آدالگریم، تاین شایر پسر عمویش، فرومبراس سوم بود. اما فرومبراس هیچ گاه ازدواج نکرد و بعد از مرگ وی در جلسه ای مشخص شد که مقام تاین شایر از طریق هیلدگریم ادامه خواهد یافت. اگر آدالگریم زنده می ماند او خودش تاین شایر می شد، اما همانگونه که اتفاقات نشان دادند این پسرش پالادین بود که عنوان تاین را از آن خود کرد به عنوان تاین پالادین دوم شناخته شد. در نهایت نیز مقام تاین شایر به نوه ی آدالگریم، پرگرین توک مشهور رسید.

آدامانتا چاب (همسر گرونتوس توک)

همسر گرونتوس توک، توک پیر مشهور، آدامانتا مادر دوازده فرزند طی کمتر از سی سال بود. آن دوازده فرزند پدران شاخه های بسیاری از خانواده ی توک بودند، بیلبو، فرودو، مری و پیپین از طریق شاخه های مختلفی همگی به آدامانتا می رسند. دو تا از فرزندان او به مقام تاین شایر دست یافتند. ایزنگریم، فرزند بزرگتر، و ایسومبراس. دو تن دیگر از فرزندان او شایر را به مقصد ماجراجویی اسرارآمیزی ترک گفتند. این دو نفر هیلدیفونس و ایزنگار بودند.(ایزنگار جوان ترین فرزند از دوازده فرزند آدامنتا بود.)

آدانه دل (مرد الفی نارگوتروند)

موقعیت : نورگوتروند بر روی رود ناروگ
نژاد : انسان
نسل : اداین
فرهنگ : نارگوتروند
خانواده : خانه ی هادور
معنی : ترکیبی از کلمه ی الفی adan به معنای انسان و adhel به معنای الف .
اسامی دیگر: آگارواین، آلوده به خون، ژنده خود، گورثول، نی‌تان، مورمگیل، تورین، مرد دد خوی بیشه ها، ستم دیده

تورین پسر هورین که گرچه انسان بود اما از کودکی در خانه ی شاه تینگول در دوریاث بزرگ شد. بعدها که به نارگوتروند رفت تا میان الفهای آن سرزمین زندگی کند. الف ها متوجه نجابتی شدند که او در پادشاهی تینگول آموخته بود و به او نام آدانه دل به معنی مرد الفی دادند. تورین این نام را چندین سال قبل از به یغما رفتن نورگوتروند در سال ۴۹۵ در دوران اول استفاده می کرد.

آدلارد توک (یکی از نوادگان بسیار توک پیر)

یکی از نوادگان گرونتیوس، توک پیر، پدرش فلمبارد توک بود. او پنج فرزند داشت که شامل رجینارد و اورارد می شد. مانند خیلی از اعضای خاندان توک، آدلارد نامی قهرمانانه داشت: در این مورد کلمه ی آدلارد از کلمه ای به زبان قدیمی آلمانی به معنای مصمم یا شجاع می آید.
آدلارد معمولا برای مهمانی به بگ اند می رفت، و ظاهرا بدلیل بردن چترهای بیلبو مشهور شده بود. بعد از جشن خداحافظی، بیلبو برای آدلارد هدیه ای به جا گذاشت و آن هدیه یکی از چتر های بیلبو بود. آدلارد در زمان نبرد حلقه می زیست، و در سال دوم از دوران چهارم در سن نود و پنج سالگی مرد.