خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آدالبرت بولجر (پسر رودیبرت بولجر)

آدالبرت بولجر (پسر رودیبرت بولجر)

زمان : ۲۹۰۱ دوران سوم تا ۲۹۹۷ دوران سوم (۱۳۰۷-۱۳۹۷ به حساب تاریخ شایر، او ۹۶ سال زیست)
نژاد : هابیت
فرهنگ : هابیت های شایر
خانواده : بولجر
جایگاه : بادجفورد در  فازدینگ شرقی که جایگاه خانواده ی بولجر بود
معنی : ترکیبی از کلمه های آلمانی adal به معنی نجیب و beraht به معنی روشنایی.

پسر رودیبرت بولجر و آمتیست هورنبلوئر بود. آدالبرت با خانواده ی بافین ها وصلت کرد و با گردا بافین ازدواج کرد. آنها یک پسر داشتند بنام فلیبرت. آدالبرت تا سن ۹۶ سالگی زندگی کرد و فقط چهار سال قبل جشن خداحافظی بیلبو از دنیا رفت. بیوه ی او، گردا، زنده ماند و جشن ازدواج پسرشان را با پاپی چاب-بگینز ترتیب داد.

درباره 3DMahdi