خانه - ۱۳۹۲ (برگه 87)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

خانواده‌ی گمویچ (اجداد گمجی)

هم فاست یکی از هابیت های شایر بود که در روستای گمویچ زندگی کرد. بنابراین او به هم فاست از گمویچ مشهور شد. پسرش وایز من به نزدیکی تافیلد کوچ کرد. همان که نام خانوادگی اش ، گمویچ را برای خود نگاه داشت. اگرچه تلفظ صحیح گمویچ بود ، اما گمیدج نیز تلفظ می شد. هاب که پسر وایز من بود ، با نام هاب گمیدج شناخته می شد. او بعد ها در طول زندگی اش ، لقب گمیدجی پیر را بر خود نهاد. این یک انحراف از این لقب بود که باعث شد نام خانوادگی به گمجی تغییر کند.

لغت گمویچ یک لغت لاتین است. هابیت های شایر ، روستایی که هم فاست در آن زندگی میکرد را گلباس می خواندند ، و کنیه‌ی اصلی هم فاست ، گلباسی بود. که مختصر شده‌ی آن گلباس می باشد.

گمیدجی (شکل اصلی نام گمجی)

یک نام خانوادگی هابیت. بنظر می آید در قدیم بشکل گمیدجی استفاده می شده است. لقب هاب گمیدجی از تایفیلد . پسرش هابسون ، این نام را به شکلی نادرست به دست آورد. او به گمجی طناب باف شهرت داشت. و آن شکل از نام ، به نوه اش سم رسید.

گملینگ (رهبری دانا در گودی هلم)

رهبر نگهبانان دیوار گودی هلم . کهن سال ، اما پر قدرت در جنگ هورن برگ. علی رغم سنش ، او  در آن نبرد  یک جنگجوی شجاع بود. این گملینگ بود که اولین بار متوجه شد ارک ها از طریق مجرای فاضلاب به گودی نفوذ کرده اند . و خودش متقابلا به آنها حمله کرد.

به نظر می رسد گملینگ در دره های غربی روهان بزرگ شده است . او زبان دانلند که هنوز توسط مردم آن منطقه به کار برده میشد را آموخت.

گمیل زیراک (ارباب تکلار‍‍ِ آهنگر)

یک آهنگر دورف. ارباب تلخار از نوگرود . کار های مشهور بسیاری انجام داد. گمیل زیراک خودش یک صنعتگر بزرگ بود. و خزانه های تینگول نمونه ای بارز از کارهای او بودند.