خانه - ۱۳۹۲ (برگه 89)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

گلناس خوش عطر (نامی گوندوری برای علف پیپ)

یکی از نام های شناخته شده برای این گیاه در میان هابیت ها ، علف پیپ است. منشا برگی که آنها از آن در پیپ هایشان استفاده می کنند. اگرچه هنر پیپ کشی به هابیت ها متعلق است. اما این گیاه از مناطق گرمسیر جنوب و از گوندور می آید.

این گیاه توسط اجداد گوندوری ها ، اهالی نومه‌نور از سوی جزیره ای در سمت غرب به آنجا برده می شد. نام گوندوری اش یعنی علف مردان غرب از آنها گرفته شده بود. همچنین یکی دیگر از نامهای مشهورش در آن منطقه ، گلناس یا گلناس خوش عطر است. این نام از گلن گرفته شده است . گلن یک کلمه‌ی الفی به معنای سبز می باشد . حقیقتا در پیش نویس های اولیه‌ی کتاب ارباب حلقه ها ، این گیاه  گلناس سبز نامیده شده است.

گلدور از بندر گاه ها (الفی از قوم کیردان)

الفی از بندرگاه های خاکستری . کسی که طبق فرمانی از سوی سرورش کیردان به سوی خانه‌ی الروند در ریوندل روانه شد. او بدین وسیله وارد تاریخ شد . او همچنین در شورای الروند حضور داشت و در مذاکراتی که سرنوشت حلقه در آن رقم خورد ، شرکت کرد.

گلباسی (خانواده‌ ای هابیت از گلباس)

گلباس نام اصلی یکی از روستاهای شایر به معنی دهکده‌ی بازی بود . این اسم ، مانند اسم بسیاری از هابیت ها توسط  تالکین به شکل لاتین در آمده است . که در این مورد ، به گم ویچ تبدیل شده است. شناخته شده تر از روستا ، خانواده ای بود که آنجا را آباد کرده بود و در میان هابیت های شایر به گلباسی شهرت داشت. (چیزی که بعدا به گلپسی تغییر نام داد.) شکل لاتین این نام ها رایج ترند. گلباسی به گمیدجی تغییر شکل داد. و مخفف گلپسی ، گمجی است که نام اصلی سم می باشد.

پادکست شماره ۱۹ – از این آثار جکسون

پادکست شماره  ۱۹ – از این آثار جکسون

این پادکست:

  • کتاب سقوط آرتور
  • اولین تریلر برهوت اسماگ
  • نظرسنجی جدید
  • تاپیک های جدید
  • قسمتی از مقاله ی سینمایی “سه گانه ی ارباب حلقه ها”

شنیدن این شماره: