آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلناس خوش عطر (نامی گوندوری برای علف پیپ)

گلناس خوش عطر (نامی گوندوری برای علف پیپ)

یکی از نام های شناخته شده برای این گیاه در میان هابیت ها ، علف پیپ است. منشا برگی که آنها از آن در پیپ هایشان استفاده می کنند. اگرچه هنر پیپ کشی به هابیت ها متعلق است. اما این گیاه از مناطق گرمسیر جنوب و از گوندور می آید.

این گیاه توسط اجداد گوندوری ها ، اهالی نومه‌نور از سوی جزیره ای در سمت غرب به آنجا برده می شد. نام گوندوری اش یعنی علف مردان غرب از آنها گرفته شده بود. همچنین یکی دیگر از نامهای مشهورش در آن منطقه ، گلناس یا گلناس خوش عطر است. این نام از گلن گرفته شده است . گلن یک کلمه‌ی الفی به معنای سبز می باشد . حقیقتا در پیش نویس های اولیه‌ی کتاب ارباب حلقه ها ، این گیاه  گلناس سبز نامیده شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...