خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلباسی (خانواده‌ ای هابیت از گلباس)

گلباسی (خانواده‌ ای هابیت از گلباس)

گلباس نام اصلی یکی از روستاهای شایر به معنی دهکده‌ی بازی بود . این اسم ، مانند اسم بسیاری از هابیت ها توسط  تالکین به شکل لاتین در آمده است . که در این مورد ، به گم ویچ تبدیل شده است. شناخته شده تر از روستا ، خانواده ای بود که آنجا را آباد کرده بود و در میان هابیت های شایر به گلباسی شهرت داشت. (چیزی که بعدا به گلپسی تغییر نام داد.) شکل لاتین این نام ها رایج ترند. گلباسی به گمیدجی تغییر شکل داد. و مخفف گلپسی ، گمجی است که نام اصلی سم می باشد.

درباره اله سار