خانه - کتابخانه (برگه 30)

کتابخانه

جادو در دنیای تالکین

نوشته: علی نوروزی ویرایش: ابراهیم تقوی مهمترین چیزی که در برخورد با دنیای پرداخته شده توسط تالکین توجه ما را جلب می کند این است که: آن دنیا به شدت با جهان ما تفاوت دارد. این تفاوت در چیزی خلاصه می‌شود که برای توضیحش از کلمه‌ی بسیار کلی «جادو» استفاده می‌کنیم. دنیایی که تالکین برای ما تصویر کرده، از پایه ...

ادامه مطلب »

حدیث آمدن الفها و بندی شدن ملکور

باز خوانی فصل سوم از ترجمه ی کتاب سیلماریلیون، توسط آقای رضا علیزاده مترجم کتاب، در اولین همایش طرفداران تالکین (آردا) مورخ ۱۸/۱۲/۸۴ – نسخه های صوتی و تصویری سخنرانی در انتهای متن برای بارگذاری در دسترس هستند. در طی سالیان دراز والار در سعادتِ روشنایی دو درخت ، فراسوی کوههای آمان مسکن گزیده بودند ، اما جمله سرزمی میانه ...

ادامه مطلب »

حدیث ترجمه‌ مشترک، چپق ومقدمه مازیار، و تکنولوژی پیشرفته

متن سخنرانی آقای رضا علیزاده در اولین همایش طرفداران تالکین (آردا) مورخ ۱۸/۱۲/۸۴ – نسخه های صوتی و تصویری سخنرانی در انتهای متن برای بارگذاری در دسترس هستند. عید سفر جنوب می رفتیم با یک مینی بوس که تا خرخره پر بچه های گروه بود.شب رسیده بودیم بروجرد و چادر زده بودیم و تا صبح سگ لرز.راه که افتادیم طرف ...

ادامه مطلب »

آراگورن، از استل تا اله سار

پسر آراتورن، وارث ایزیلدور، استرایدر (نام او در بری)، لنگ‌دراز (بیل فرنی وی را چنین می‌خواند)، بادپا (نامی که ائومر بر وی نهاد)، اله‌سار (گوهر الفی)، انوین‌یاتار (احیا‌کننده)، تورونگیل (عقابِ ستاره)، استل (امید)، تل‌کونتار (استرایدر در زبان کوئنیایی و نیز نام خاندان وی)، دونادان (مرد غربی). آراگورن، پسر گیلرائن و آراتورن دوم، وارث ایزیلدور، پسر الندیل، از تبار شاهان نومه‌نور، ...

ادامه مطلب »

آموزش خواندن و نوشتن کوئنیا

تالیف و ترجمه: «محمد مهدی مهرنگار (۳DMahdi)» کوئنیا (Quenya) «کوئنیا» زبان الفهای آمان بود که نولدور آنرا با خود به سرزمین میانه آوردند. کوئنیا در طول زمان از دوران اول تا سوم دستخوش تغییرات زیادی شده است و صدای برخی از «تنگواها» در دوران اول و سوم تغییر کرده اند برای مثال th به s تبدیل شده است. در مورد ...

ادامه مطلب »