اشیاء

اژدهاخود شمالی (کلاه‌خود هادور)

کلاه‌خود دورفی ممتازی که با تصویر گلائرونگ طلایی مزین شده بود. در اصل، تل‌خار آهنگر آن را برای آزاگال (Azaghâl) از بله‌گوست ساخت. آزاگال، به عنوان پاداش، آن را برای مائدروس فرستاد و مائدروس آن را به عنوان هدیه به فینگون داد. می‌گفتند که در قلمروی فینگون هیچ‌کس جز هادور لوریندول و پسرش گالدور قادر به تحمل اژدهاخود نبود. پس خود، در شمار میراث خاندان هادور درآمد. حتی سال‌ها پس از نیرنائن آرنوئدیاد، هنگامی که نوه‌ی نوه‌ی هادور، تورین را فرستادند تا در دوریات پرورش یابد باز هم خود را در هیت‌لوم نگه می‌داشتند. مادر تورین، مورون، خود را برای وی فرستاد و تورین، در جوانی، خود را از شاه تینگول دریافت کرد.

وقتی که تورین از نظر قامت چنان رشد کرد که بتواند زره بپوشد و خود بر سر بگذارد، در نبرد، در مرزهای دوریات، اژدهاخود را بر سر می‌نهاد. بعدها به نام «خود» دور-کوآرتول، سرزمین کمان و خود مشهور شد. سال‌ها بعد، پس از سقوط دور-کوآرتول، تورین، هنگام غارت نارگوت‌روند به دست گلائرونگ اژدها، حاضر بود. چنین بود که تورین در نهایت هیولایی را دید که طرحش، بر کلاه‌خود معروف وی نقش بسته بود و مقدر بود که هیولا را بکشد.

درهای نارگوت‌روند (ورودی به ارگ فین‌رود)

درهای عظیمی که در سنگ-رود زیر فاروت اعلی کارگذاشته شده بودند و به آن‌ها درهای فلاگوند نیز می‌گفتند. درها، به دژ زیرزمینی نارگوت‌روند راه داشتند. در بخش اعظم تاریخ نارگوت‌روند، فرد تنها می‌توانست از طریق جاده‌ای در امتداد لبه‌ی رود به درها برسد ولی تورین آمد و قرار گذاشت پل عظیمی بر ناروگ بزنند تا ارتش‌ نارگوت‌روند بتواند مستقیم از درها گذشته و به دشت تالات دیرنن برسد.

وقتی گلائرونگ و لشگر مورگوت از راه رسیدند پل مورد استفاده قرار گرفت و نیروهای نارگوت‌روند برای نبرد در دشت تام‌هالاد روانه شدند. گلائرونگ و اُرک‌هایش پیروز شدند و قوای ایشان، راهش را به جنوب، به سوی خود نارگوت‌روند باز کرد. گلائرونگ از پل گذشت و با آتش درهای فلاگوند را منفجر کرد. بدین ترتیب، غارت یکی از بزرگ‌ترین قلمروهای شاهان الفی در بله‌ریاند آغاز گشت.

درهای فلاگوند (دروازه‌ی نارگوتروند)

درهای محافظ ورودی نارگوتروند که سازنده‌اشان، فینرود فیلاگوند آن‌ها را در فراز کرد. درها را در رخ صخره‌ای بالای رود ناروگ ساخته بودند و تنها می‌شد از طریق مسیری باریک بر صورت صخره به آن رسید. بدین ترتیب، نارگوتروند از جانب حمله‌ی دشمن در امان بود.

پس از مرگ فلاگوند، تورین برای زندگی به نارگوتروند آمد و شاه اورودرت را تشویق کرد تا سیاست پنهان‌کاری خویش را تغییر داده و پل بزرگی مقابل درهای فلاگوند بسازد تا ارتش‌ها بتوانند راحت‌تر به ناروگ دسترسی داشته باشند. این تصمیم، اشتباهی مهلک بود زیرا برای نیروهای مورگوت راهی باز کرد تا به درها نزدیک شوند. پس از نبرد توم‌هالاد، گلائرونگِ اژدها، مقابل درهای فلاگوند آمد و درها را از بین برد تا اُرک‌ها بتوانند ارگی را که زمانی در اوج قدرت بود غارت کنند.

درهای دورین (دروازه‌ی غربی موریا)

درهایی تحت افسون که از ورودی غربی خزد-دوم مراقب می‌کردند. ناروی در دوره‌ی دوم درها را ساخته و خود کله‌بریم‌بور علایم روی درها را با ایتیلدین نوشته بود. دروازه معمولاً در دوره‌های دوستی میان خزد-دوم و مردم کله‌بریم‌بور در اره‌گیون به سمت غرب باز بود. وقتی دروازه‌ها بسته می‌شد فرد می‌توانست با گفتن تنها یه کلام «ملون» که در زبان الفی به معنای دوست است درها را باز کند.

دروازه شب (دروازه‌ی خلأ بی زمان)

دروازه‌ای تحت نگهبانی، در منتهی الیهه غرب دنیا که از طریق آن، پس از شکست مورگوت در جنگ خشم، وی را انداختند. خاستگاه آن مشخص نیست. مطابق با برخی اخبار، والار آن را به شکل گذرگاهی برای خورشید ساختند تا از طریق آن بتواند، در شرق، از دروازه‌های صبح به دنیا بازگردد. مطابق برخی دیگر اما آن را مخصوصاً به شکل گذرگاهی برای اخراج مورگوت ساختند. در شب، تحت نگهبانی ائارندیل بود و بر کشتی درخشانش، وینگیلوت، سیلماریل خود را به اوج می برد.