آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - تاج الندیل (تاج سلطنتی گوندور)

تاج الندیل (تاج سلطنتی گوندور)

تاجی است بلند و آراسته با جواهرات که مثل مدل کلاهخود جنگی نومنوری‌‌ها در دوطرف با بال آراسته شده است. قطعا تاج اصلی گوندور، کلاهخود ساده‌‌ای بوده است که ایسیلدور در جنگ داگورلد آن را بر سر گذاشت – ولی آتاناتار آلکارین، تقریبا ۱۲۰۰ سال پس از مرگ ایسیلدور، آن را با تاجی بسیار مزین جایگزین کرد. هنگامی که ائارنور، آخرین پادشاه گوندور، به میناس مورگول رفت تا سرنوشت خود را رقم بزند، تاج الندیل را در مقبرۀ پدرش، ائارنیل دوم گذاشت. در تمام سال‌‌هایی که کارگزاران بر گوندور حکومت می‌کردند ، تاج آنجا ماند. تقریبا ۱۰۰۰ سال گذشت تا زمانی که یک بار دیگر در مراسم تاجگذاری پادشاه آراگورن اله‌‌سار از آن استفاده شد. اگرچه تاج به تاج الندیل معروف بود، ولی در حقیقت الندیل هرگز آن را بر سر نگذاشته بود (در حقیقت به عنوان پادشاه برین، او هیچ تاجی بر سر نگذاشت، ولی در عوض الندیلمیر، گوهری ساده و سفید رنگ را با خود داشت). نام تاج در واقع یادبودی از مؤسس گوندور بوده است و هیچ ارتباط مستقیمی به الندیل نداشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...