آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Crown of Elendil

آرشیو برچسب: Crown of Elendil

تاج الندیل (تاج سلطنتی گوندور)

تاجی است بلند و آراسته با جواهرات که مثل مدل کلاهخود جنگی نومنوری‌‌ها در دوطرف با بال آراسته شده است. قطعا تاج اصلی گوندور، کلاهخود ساده‌‌ای بوده است که ایسیلدور در جنگ داگورلد آن را بر سر گذاشت – ولی آتاناتار آلکارین، تقریبا ۱۲۰۰ سال پس از مرگ ایسیلدور، آن را با تاجی بسیار مزین جایگزین کرد. هنگامی که ائارنور، ...

ادامه مطلب »