آخرین مقالات فرهنگنامه

Q

ملکه نومه نور ( شهبانوان نومه نور یا همسران شاهان آن)

با آنکه این لقب برای همسران شاهان نومه نور استفاده می شد، اما بطور خاص برای سه ملکه فرمانروای نومه نور تار-آنکالیمه، تار-تلپرین و تار-وانیملده استفاده می شود.

ادامه مطلب »

ملکه گوندور (همسر فرمانروای پادشاهی جنوبی)

عنوان همسر شاه گوندور (هیچ ملکه ای در تاریخ ثبت شده گوندور تحت نام خودش بر آن حکومت نکرد). معروف ترین آنان بروتیل همسر تارانون فالاستور و آرون ستاره شامگاهی همسر شاه اله‌سار بودند.

ادامه مطلب »

شهبانوی دوریات (ملیان مایا)

عهد: پیش از دوره اول تا سال ۵۰۲ د.ا مکان: دوریات، در میان جنگلهای بلریاند نژاد: آینور شاخه: از مایار وانا و استه فرهنگ: دوریات لقب: ملیان در سال های دراز پیش از آغاز دوران اول، الوه سینگلو فرمانروای تلری در جنگلهای دوریات به ملیان مایا برخورد و اولین نفری بود که با یکی از فرزندان ایلوواتار ازدواج کرد. او ...

ادامه مطلب »