آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - سخن روز

سخن روز

سخن روز

بالا رفتن و صعود کردن چه دشوار، و پریدن و سقوط کردن چه سهل است…

ادامه مطلب »

سخن روز

توصیه، هدیه خطرناکی است، حتی از طرف فردی عاقل به فردی عاقل. ممکن است همه چیز غلط از آب دربیاید.

ادامه مطلب »

سخن روز

یک ضرب المثل گوندوری می گوید سر که نباشد تن باید خدمت کند!  

ادامه مطلب »