خانه - سخن روز

سخن روز

سخن روز

امیدهای بی‌جا خطرناک‌تر از ترس است. و امید، زمستان امسال گرم‌مان نمی‌کند.

سخن روز

turin-turambarبالا رفتن و صعود کردن چه دشوار، و پریدن و سقوط کردن چه سهل است…

سخن روز

gildor توصیه، هدیه خطرناکی است، حتی از طرف فردی عاقل به فردی عاقل. ممکن است همه چیز غلط از آب دربیاید.

سخن روز

glorfindelباری؛ در اغلب دروغ ها حقیقتی پنهان است.

سخن روز

یک ضرب المثل گوندوری می گوید سر که نباشد تن باید خدمت کند!