خانه - سخن روز - سخن روز

سخن روز

یک ضرب المثل گوندوری می گوید سر که نباشد تن باید خدمت کند!

 

درباره اله سار