آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین سوم، خودسَنگ (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم، خودسَنگ (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم پسر شاه داین پا آهنین بود که پس از کشته شدن داین در نبرد حلقه، به جای او پادشاهی خاندان دورین را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...