آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thorin III Stonehelm

آرشیو برچسب: Thorin III Stonehelm

تورین سوم، خودسَنگ (پادشاه خاندان دورین پس از نبرد دیل)

تورین سوم پسر شاه داین پا آهنین بود که پس از کشته شدن داین در نبرد حلقه، به جای او پادشاهی خاندان دورین را در دست گرفت.

ادامه مطلب »