آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - تپۀ بری (مرکز سرزمین بری)

تپۀ بری (مرکز سرزمین بری)

شاخص‌ترین منطقه بری که بر سراشیبی تپه‌های آن خود روستای بری (رو به غرب) و استادل (رو به شرق) واقع شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...