آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تلخار (آهنگر معروف ناگرود)

تلخار (آهنگر معروف ناگرود)

تلخار یکی از دورفهای ناگرود در کوهستان آبی و یکی از بزرگترین آهنگرهای تاریخ سرزمین میانه بود. مشهورترین ساخته های او عبارتند از: آنگریست، خنجری که سیلماریل را از تاج آهنی مورگوت جدا کرد؛ نارسیل، شمشیر الندیل که بعدها در دوران سوم توسط آراگورن بازسازی شد و آندوریل نام گرفت و کلاه خود اژدهای دور-لومین.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...