آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Telchar

آرشیو برچسب: Telchar

تلخار (آهنگر معروف ناگرود)

تلخار یکی از دورفهای ناگرود در کوهستان آبی و یکی از بزرگترین آهنگرهای تاریخ سرزمین میانه بود. مشهورترین ساخته های او عبارتند از: آنگریست، خنجری که سیلماریل را از تاج آهنی مورگوت جدا کرد؛ نارسیل، شمشیر الندیل که بعدها در دوران سوم توسط آراگورن بازسازی شد و آندوریل نام گرفت و کلاه خود اژدهای دور-لومین.

ادامه مطلب »