آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Wise-The

آرشیو برچسب: Wise-The

خردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)

عنوانی که به الف‌های فکور سرزمین میانه و ساحران بزرگ داده بودند. کسانی که در دوره‌ی سوم، شورای سفید را بنیان نهادند. نکته: ۱-برخی در میان خردمندان (ساحران) پیش از آغاز دنیا نیز وجود داشتند و در شکل‌گیری آن نقش ایفا کردند. تاریخ، خط زمانی متجاوز از ۵۵۸ سال را بین شکل‌گیری شورای خردمندان در سال ۲۴۶۳ دوره‌ی سوم و ...

ادامه مطلب »