آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - خردمند (عنوانی سارومان)

خردمند (عنوانی سارومان)

عنوانی که سارومان ساحر با اندکی توجیه برای خود به کار می‌برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...